PROFESORII PRAHOVENI

blogisjph@yahoo.com

Instructiunea MECTS privind titularizarea suplinitorilor calificati cu medii peste 7 la concursul national .

Posted by webmaster on February 18, 2011

Cadrele didactice netitulare calificate încadrate în învãtãmântul preuniversitar prin suplinire, în anul scolar 2010-2011, care au participat la concursul national unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrãrii în vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post didactic/o catedrã devin titulare ale unitãtii de învãtãmânt respective dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele conditii generale

a) se certificã viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administratie al unitãtii de învãtãmânt respective este de acord.

Cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul şcolar 2010-2011, prin depunerea unei cereri tip conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei Instrucţiuni, până la data de 25 februarie 2011 . Consiliul/consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică inspectoratului şcolar acordul/refuzul, până la data de 1 martie 2011.Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris, până la data de 2 martie 2011, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul şcolar 2010-2011.

Pentru mai multe amanunte deschideti pagina  RESURSE UMANE.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: