PROFESORII PRAHOVENI

blogisjph@yahoo.com

CALENDARUL PRIVIND INSCRIEREA IN CORPUL DE EXPERTI IN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL SE MODIFICA

Posted by webmaster on March 7, 2012

ORDIN nr. 3450/05.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional – Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 3450/05.03.2012

27 februarie – 12 martie 2012  Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
13 martie 2012   Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
14 – 20 martie 2012  Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat
21 – 22 martie 2012    Inspectoratele școlare transmit la MECTS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora
23 martie – 5 aprilie 2012   Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS
06 aprilie 2012  Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
06 aprilie 2012  Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
09 – 13 aprilie 2012  Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS
16 – 19 aprilie 2012   Soluționarea contestațiilor
20 aprilie 2012   Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
23 – 24 aprilie 2012 Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
30 aprilie 2012  Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: