PROFESORII PRAHOVENI

blogisjph@yahoo.com

DISEMINARE PROIECTE INTERNATIONALE

 Ecosistema BambinoIl Metodo Etologico al Servizio del Cucciolo dell-Uomo,

 Prof. Radu Atena- Scoala Gimnaziala Cioranii de Sus- Prahova

In perioada 3- 8 septembrie 2012, am beneficiat de activitatea de formare: Ecosistema BambinoIl Metodo Etologico al Servizio del Cucciolo dell-Uomo, care s-a desfăşurat pe parcursul a 40 de ore. Activitatea de formare a avut loc în sediul Asociaţiei GRUF (Gruppo di Ricerca a livello Universitario di Firenze), unde era localizat Laboratorul BELL şi Grădina Pierino din centrul istoric al oraşului Florenţa.

In prima zi toti participanţii ne-am prezentat sistemul propriu de învătământ, zona din care provenim, obiectivele turistice din zona şi scoala în care profesam, serviciile oferite de aceasta. Ulterior ni s-a prezentat metoda Mariei Montessori care promovează ideea de Case ale Copiilor în miniatură, în care să existe obiecte reale, dar de mici dimensiuni. În partea a doua a zilei, ni s-a oferit o prezentare PowerPoint în legătură cu Habitatul copilului, prezentare realizată în limbile oficiale ale participanţilor la curs: italiană, română, engleză, franceză şi rusă.

DSCN3190In cea de-a doua zi, am vizionat Teoria Atasamentului a lui Bowlby. Am învăţat astfel că primii trei ani de viaţă ai copilului sunt primordiali din punctul de vedere al ataşamentului faţă de figura maternă. În plus, au fost dezbătute şi cele 4 tipuri de comportamente ale figurii materne: A- evitant, B- normal, C- coercitiv, D-dezorganizat. Exemplele practice, oferite au dus la o bună înţelegere a celor explicate.

În ziua următoare s-a discutat despre Construirea Sinelui la copii, din perspectiva Mariei Montessori. A fost evidenţiată importanţa controlului erorilor de către copii, dar şi a perioadei de normalizare a copilului, care se realizează în primele trei luni de când copilul intră în Casa Copiilor. Seara am vizitat oraşul Fiesole care se află la înălţime şi de unde am putut observa panorama oraşului Florenţa. Aceasta vizită a fost urmată de o cină la un restaurant din zonă, unde am savurat preparate tradiţionale din zona Toscana.

In ce-a de-a patra zi, am fost protagoniştii unor jocuri de rol şi a unor sociodrame. Fiecare dintre noi a trebuit să joace, pe rând, rolul de copil, părinte, străin şi doctor pentru a înţelege noţiunea de Strange Situation– situaţie care reprezintă modul de comportare a copilului în faţa unui străin, în prezenţa, dar si absenţa mamei.

In ziua a cincea, am vizualizat materialele Montessori, modul lor de utilizare, activităţi demonstrative oferite de organizatori, dar am vizitat şi laboratorul BELL, care era de fapt o casă în miniatură pentru copii, cu obiecte ajustate în funcţie de dimensiunile şi capacitatilor lor fizice şi psihice.

DSCN3338Ultima zi a cursului a constat in vizitarea regiunii Toscana, reprezentată de două oraşe cetate: San Giminignano şi Volterra, orase înconjurate de ziduri antice, dându-ne impresia că ne aflăm în cadrul unor cetăţi gigantice. Am putut observa şi minunatele lucrări realizate din alabastru de către adevăraţi artişti.

Stagiul a fost organizat cu atenţie, tinând cont de nevoile noastre, atât cele de formare, cât şi cele fizice şi psihice ale participanţilor. Orarul a fost foarte bine structurat, neavând nici o obiecţie din partea participanţilor.

In general, sunt mulţumită de activitatea de formare pe care am urmat-o, deoarece am achiziţionat informaţii utile şi noi ce vor duce la creşterea şi dezvoltarea mea profesională, dar şi la îmbunătăţirea activităţilor terapeutice cu elevii şcolii în care lucrez.

Menţionez că am beneficiat de această mobilitate prin intermediul sprijinului oferit de ANPCDEFP, Programul de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii, Componenta Comenius.

Prezentarea acestor informatii reprezintă punctul de vedere strict al autorului, iar ANPCDEFP şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

 

 

DESPRE ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ

Prof. dr. BERCEA NICULINA

Colegiul Naţional I.L. Caragiale, Ploieşti

Părinţi sau profesori, angajatori sau angajaţi suntem interesaţi de învăţarea creativă, cea mai interesantă provocare a societăţii contemporane ce internalizează valori şi competenţe. Protagoniştii principali şi instituţiile aferente dobândesc sau facilitează competenţe transferabile. Se încearcă armonizarea de cunoştinţe-deprinderi-atitudini cu exigenţe profesionale într-o continuă transformare.

Am avut şansa să obţin prin concurs o bursă de formare continuă, finanţată în cadrul agenţiei ANCPDEF (http://www.anpcdefp.ro/), programul COMENIUS, la Universitatea Franche-Comté, (http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/.) Centrul de Lingvistică Aplicată, (CLA), Franţa, în perioada 13 – 23 august 2012. Cursurile s-au desfăşurat în cadrul Faculté de Lettres, de l´Homme et de la société, sub forma de module, ateliere şi forumuri, corelate cu excursii tematice, vizionări de filme, întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale. Regiunea franceză Franche-Comté, situată la graniţa cu Elveţia cu un buget comparabil cu cel al României în acest moment, declară 4 mari priorităţi, economicul fiind un aspect generat de forţa educaţiei:

 • Formarea pe întreg parcursul vieţii
 • Cercetarea şi inovarea
 • Mobilităţile
 • Dezvoltarea economică

Cum să asiguri plăcerea infinită de a învăţa cu resurse limitate a fost preocuparea profesorilor din 27 ţări şi trei continente care şi-au pus întrebări, au împărtăşit experienţe şi impresii, au  creat lecţii şi proiecte.

I. Deosebit de interesante au fost orele de utilizarea TBI (tabla numerică interactivă) şi a platformei de învăţare online Moodle, cu preocuparea de a beneficia de logistica necesară. De la catedre inteligente şi dotări de ultimă oră, tehnici multimedia ce permit autonomia activităţii,  proiectarea unor sarcini atractive şi complexe, subsumate unor unităţi de învăţare interactive, vulnerabile totuşi în caz de pană de curent, până la fişe de lectură, concepte oferite pe un bileţel ce permit o reconstrucţie a lumilor didactice prin efectul de surpriză şi orizont confirmat. Profesionalismul echipei de la Besançon, fiabilitatea dotării, acurateţea demersului didactic  permit trecerea de la savoir-dire, la savoir-etre şi savoir-faire.

II. Am discutat şi analizat formarea competenţei culturale (cod curs 1586) pentru elevii ce devenin actori sociali şi au forţa de a şti, de a acţiona într-un timp şi spaţiu al diferitelor culturi, spre a ne redefinim în raport cu altul (prin proxemitate, kinezică); itemi culturali şi valoare adăugată, conotaţii, stereotipuri, clişee, de/construirea evenimentelor. Am exersat practicile creative şi ludice în orele de limbă, studiul unor cazuri concrete, documente sonore şi texte literare, articole de presă şi fotografii, cu privire la stereotipia etnică, habitus, cultura monocronică şi policronică, cu privire la descoperirea socioculturalului prin glumă, umor, ironie.

III. Am stabilit posibilităţi de învăţare cu ajutorul imaginii şi a extrasului video (cod curs 1606). Am vizitat sediul Consiliului Regional, Cetatea, Muzeul Ceasului, Muzeul de Artă, clădirile de patrimoniu din Besançon şi împrejurimi. Am participat la conferinţe, forumuri cu privire la utilizarea programului RFI  în clasele de limbi, cu privire la organizarea justiţiei în Franţa. Am descoperit o comunitate în care educaţia este supremă, chiar dacă Mon enfant fait les lois!, situaţiile de tensiune fiind dezbatute şi asumate cu respect şi autoritate de Consiliul Regional Franche-Comté. Am participat la ateliere de schimburi pedagogice, am învăţat cum să ajutăm elevii ALTFEL, pornind de la ascunderea cuvântului-cheie într-un text spre a declanşa deducţii. Am studiat cazuri particulare ce ilustrează  raportul între limbă, cultură şi publicitate.

În cadrul Cercului de Ştiinţe de Limbaj, în Colegiul Naţional I.L. Caragiale experienţa franceză se traduce prin APELUL LA DOTARE, corespunzătoare clasei de limbi. Abilităţile de comunicare se întemeiază pe sarcini translingvistice: organizăm o seară a ceaiului, o după-amiază pentru prietenii francofoni, o matrice a profesiilor umaniste pornind de la interviuri, câmpuri lexico-semantice ale profesilor şi ale instituţiilor/clădirilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea (Academie, bibliotecă, facultate, muzeu), fişe cu personaje care au profesia de avocat, jurist, magistrat, procuror. Astfel, formăm nu doar abilitatea de a filtra lumea prin cultură în situaţii de multilingvism, traducere, exerciţii structurale, ci şi familiarizarea cu anumite tipuri de texte şi stiluri, astfel încât se formează competenţe potrivit CECR, se evită abandonul şcolar, şi se fortifică eul instituţional.

Din experienţa didactică la Centrul de Lingvistică Aplicată, Besançon Franţa, vă împărtăşesc bucuria de a  crede cu toată fiinţa că viitorul aparţine celor care cred în învăţarea de tip creativ şi acţionează în acest sens. Ingineria lingvistică va trasa o nouă psihologie a învăţării.

ROSU MARIA – Am absolvit cursurile de zi ale  Universităţii  „Petrol si Gaze”Ploieşti, specializarea Engleză-Franceză, promoţia 2000. In anul 2006 am absolvit cursurile postuniversitare„ CONCEPTE SI STRATEGII DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ (LB. ENGLEZĂ)”, Facultatea de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii „Petrol-Gaze” Ploieşti. In anul 2012 am absolvit cursurile masterale “DIDACTICA SI DIDACTICI DE SPECIALITATE”, Universitatea “Petrol-Gaze” Ploiesti. In prezent sunt profesor titular cu gradul I la Scoala Gimnazială “Carol I” Plopeni, Prahova si profesor metodist in cadrul ISJ Prahova.

FORMARE CONTINUĂ COMENIUS-

CREATIVE METHODOLOGY FOR TEACHERS

Dragi colegi, doresc să vă relatez  o experienţă extraordinară pe care am trăit-o cu ocazia participării la stagiul de formare continuă – CREATIVE METHODOLOGY FOR TEACHERS. Stagiul de formare fost organizat de International Projects Centre (www.ipcexeter.co.uk) şi s-a desfăşurat în Marea Britanie, Exeter în perioada 12-25august 2012. Participarea mea la acest curs a fost posibilă cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învaţare pe Parcursul Întregii Vieţi (www.llp-ro.ro), prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (anpcdefp.ro), programul sectorial Comenius.
La activitatea de formare au participat  profesori de limba engleză din diferite ţări: Romania, Spania, Franţa, Austria, Germania, Polonia, Italia , Ungaria, şi Croaţia. Cursul la care am participat, CREATIVE METHODOLOGY FOR TEACHERS, s-a derulat pe perioada a 2 săptămâni şi a cuprins 37,5 ore de curs ( in 14 sesiuni de lucru în clasă) şi 15 ore de excursii cu input cultural şi istoric (parcul naţional Dartmoor, Tintagel- castelul regelui Arthur- si Boscastle, Totnes cu o frumoasă croazieră până la Dartmouth).

Obiectivele cursului au fost:

–   Explorarea tehnicilor variate pentru a motiva stilurile diferite de învăţare

–    Îmbunătăţirea  încrederii participanţilor la curs pentru  a comunica activ

–   Facilitarea dialogului intercomunitar cu scopul de a derula un Proiect Comenius

Activităţile la care am participat au fost variate, bine alese şi organizate. Acestea au presupus ateliere de lucru care au vizat predarea limbii engleze prin folosirea jocurilor de rol, storytelling, drama. Activităţile în cadrul cursului au vizat ateliere de lucru având ca scop adaptarea activităţilor şi materialelor pentru a se potrivi claselor noastre, înţelegerea diferenţelor dintre elevii cu care lucrăm şi cum acest lucru afectează procesul instructiv educativ, motivarea şi încurajarea independenţei cursantului, predarea la clasele în care există mai multe niveluri de limba, predarea generată de elevi, criterii pentru a selecta conţinutul lecţiilor, cum să provocăm elevii să vorbească, cum să motivăm elevii să citească, exerciţii de pronunţie pentru a ajuta la dezvoltarea abilităţilor de ascultare, Engleza contemporană. Orele desfăşurate au fost interactive, având astfel posibilitatea să învăţăm nu numai de la profesorii pe care i-am avut, ci şi de la colegii de curs. Au fost folosite toate tipurile de interacţiuni. Ni s-au oferit de fiecare data fişe de lucru şi materiale didactice auxiliare foarte utile, astfel incât se poate spune ca suportul de curs obţinut / creat este un adevarat sprijin în viitoarele ore la clasă. Prin intermediul cursului am conştientizat mai bine diferenţele pe care noi şi elevii trebuie să le descoperim: context socio-economic, abilităţi, talente, stiluri de învăţare, interese, motivare, nevoi, experienta anterioara. Un profesor trebuie să dovedească excelente abilităţi manageriale pentru a grupa elevii in mod eficient, pentru a stabili respectul şi toleranţa, pentru a oferi elevilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi nivelul dar şi pentru a selecta materialele şi actvităţile potrivite.

La sfârşitul activităţilor, fiecare participant a obţinut un Certificat de participare şi Certificatul de Mobilitate Europass.

Avantajele/ beneficiile participării la acest curs sunt următoarele:

–         Perfecţionarea cunoştinţelor de limbă, cultură şi civilizaţie britanică

–         Îmbogăţirea cunoştinţelor legate de metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

–         Facilitarea unui larg acces către resursele educative din Europa prin intermediul colaborării cu colegii participanţi la curs

–         Stimularea în vederea continuării formării profesionale

Apreciez calitatea conținutului cursului, dar şi  prestația la un nivel înalt al formatorilor, Sheelagh Deller, o cunoscută formatoare la nivel internaţional, dar şi asistentei sale, Sophie Larkin.

5 Responses to “DISEMINARE PROIECTE INTERNATIONALE”

 1. Bercea Niculina said

  În perioada 9-20 august 2010, am participat, pe baza unui proiect finanţat de U.E. în cadrul Programului Comenius (LLP – Lifelong Learning Program) şi din fonduri FSE – POSDRU, la cursul de formare Evaluer dans l’actionnel, organizat de Collège International de Cannes. Acest program se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private, tuturor membrilor comunităţii educaţionale: elevi, categorii de personal didactic, autorităţi locale, asociaţii de părinţi sau ONG-uri, ce activează în domeniul educaţional.
  Recomand tuturor cadrelor didactice care doresc perfecţionarea în context european proiectele Comenius de mobilitate individuală, ca prim pas în proiectarea şi realizarea unei mobilităţi colective. Consider că acest tip de finanţare este o soluţie ideală pentru perfecţionarea continuă spre a face eficientă activitatea noastră la clasă şi pentru a încărca şi acredita bateriile noastre cognitiv-afective.
  Obiectivul stagiului Evaluer dans l´actionnel cu caracter prin excelenţă practic este centrat pe noua cultură a evaluării la care au aderat limbile franceză, engleză, germană, suedeză, spaniolă, bulgară, chiar japoneza, probabil, în curând, şi limba română. Scopul stagiului a fost de a exersa în clase multilingve diferitele finalităţi ale evaluării, funcţie de 6 niveluri de referinţă. Astfel, înţelegerea şi aplicarea conceptelor teoretice sunt posibile dintr-o perspectivă acţională, importante fiind funcţiile, finalităţile educative, repercusiunile evaluării în procesul de formare şi dezvoltare a competenţelor comunicative actuale, în care şi învăţătorul şi învăţatul trebuie să aplice permanent cunoştinţele dobândite, într-o societate a cunoaşterii.
  Prin intermediul acestei burse de studiu, am primit confirmarea faptului că forţa competenţei plurilingve, pluriculturale, aşa cum e definită de către Cadrul European Comun de Referinţă, înglobează tot repertoriul de limbaj, toate abilităţile comunicative într-o situaţie de comunicare cu inserţie socială din ce în ce mai importantă şi pentru şcolile din România.
  Perspectiva acţională consideră participanţii la actul de învăţare actori sociali ce au de îndeplinit sarcini care nu sunt neapărat lingvistice. Conceptele de bază în perspectiva acţională asupra învăţării limbilor străine sunt micro/macrosarcina de lucru centrate pe elev, obiective, competenţe, evaluarea îndeplinirii lor. În acest sens, hărţile cognitive, se subordonează unor interacţiuni ce vizează comportamentul copilului definit prin: a şti, a face, a fi. Astfel, cunoştinţele dobândite pot fi perisabile, în timp ce deprinderile şi valorile, nu, deoarece ele se formează pas cu pas în interacţiune la nivel de grup, societate, comunitate.

 2. Iuliana Anastase said

  Cum pot incarca si eu un articol? Tot diseminare. Multumesc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: