PROFESORII PRAHOVENI

blogisjph@yahoo.com

Biblioteca legislativa

1. LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR 1/2011 : Legea Educatiei Nationale

2.NOILE METODOLOGII

 Structura anului scolar 2012-2013 Ordin 5635_structura_an scolar 2012_2013 ,

Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” : Anexa_structura_an_scolar_2012-2013

Ordin 5624 /31.08.2012 Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Metodologie ocupare post 5624/31.08.2012

ORDIN nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea metodologiei de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan  ORDIN_invatamant_simultanMetodologia_de_organizare_a_claselor_in_regim_simultan_final

OM nr. 3035/10.01.2012 – Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare  :ordin_3035_2012_privind_aprob_metod_concursuri , anexa_1 , anexa_2

CLASA PREGATITOARE : OMECTS 3064_clasa_pregatitoare , Metodologie_clasa_pregatitoare , ANEXA_metodologie , CALENDARUL_inscrierii_in_clasa_pregatitoare

OMECTS   6564 /2011 Schimbare Denumiri Scoli 

OMECTS 6694/2011  Metodologie_pentru_fundamentarea_cifrei_de_scolarizare_si_stabilirea_retelei_unit._de_inv._preuniversitar_de_stat_2012-2013

METODOLOGIA 1274/21 DEC 2011  COST STANDARD PE ELEV-PRESCOLAR-AN 2012

OMECTS 4572 2011 Curriculum transdisciplinar  , 

 OMECTS 5248 2011 A doua sansa , 

OMECTS 5346/ 2011 Admitere in invatamantul posticeal

OMECTS 5349 /2011 Scoala dupa scoala

OMECTS 5436 / 2011 Vizarea actelor de studii

OMECTS 5484 /2011 Echivalarea competentelor profesionale

CALENDAR Calendar_recunoastere 5484 SESIUNEA 2012

OMECTS 5485 /2011 Corpul profesorilor mentori

OMECTS 5486/ 2011 Gradatii de merit

OMECTS 5487/ 2011 Recunoasterea in inv tertiar nonuniversitar

OMECTS 5488 /2011 Consortiile scolare

OMECTS 5489 /2011 Promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar

OMECTS 5530/ 2011 Organizarea si functionarea ISJ

OMECTS 5545 /2011 Clase cu frecventa redusa

OMECTS 5546 /2011 Acordarea titlului Profesorul anului

OMECTS 5547/ 2011 Regulamentul de inspectie a unitatilor de inv preuniversitar si Metodologia

OMECTS 5549 /2011 Corpul national de experti in management educational

OMECTS 5550/ 2011 Consiliul national de etica

OMECTS 5552 /2011 Masuri tranzitorii din sistemul national de invatamant

OMECTS 5553/ 2011 Echivalarea pe baza ECTS_SECT a invatamantului universitar de scurta durata

CALENDAR  2012  Calendar_echivalare 5553

OMECTS 5554/ 2011 Regulamentul de organizare si functionare a CCD

OMECTS 5555 /2011 Regulamentul privind organizarea si functionarea CJRAE

OMECTS 5556/ 2011 Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare

OMECTS 5557/2011 Metodologia concurs pentru ocuparea funct de insp sc general, general adj si director al CCD

OMECTS 5558 /2011 Metodologia concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar

OMECTS 5559/ 2011 Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

OMECTS 5560/2011 METODOLOGIE miscare personal didactic

OMECTS 5561 /2011 Metodologie grad II si grad_I Metodologie formare continua

OMECTS_5562_2011   pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

OMECTS_5563/ 2011 privind aprobarea Conditiilor de constituire a retelei permanente de unitati de învatamânt în vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic

OMECTS_5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

OMECTS_5567/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară

OMECTS_5568/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt cu program sportiv integrat

OMECTS_5569/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea învatamântului preuniversitar de arta

OMECTS_5570/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

OMECTS_5571 / 2011  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a învatamântului preuniversitar alternativ

OMECTS_5572/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive

OMECTS_5573_2011  privind functionarea inv. special si special integrat

OMECTS_5574 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati în învatamântul de masa

OMECTS_5575/ 2011  Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

OMECTS_5577/ 2011  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă

OMECTS 6143 /2011 privind evaluarea anuala a cadrelor didactice si didactice auxiliare ( contine si fisa postului )

3. INSTRUCTIUNI:

Instructiunea MECTS nr 1 – 2011 privind menținerea în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare

Instructiunea MECTS nr 2-2011  privind decontarea navetei cadrelor didactice

Instructiunea MECTS nr 3-2011  pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Instructiune a ministerului educatiei nr. 4-2011  privind controlul medical periodic al cadrelor didactice

Instructiunea nr. 5 MECTS 2011 Ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului scolar 2011-2012

Instructiunea nr. 6 MECTS 2011 Formatiuni de studiu preuniversitar

4. Structura anului scolar 2011-2012: SCOALA ALTFEL -anexa la ordinul cu structura anului scolar_final

5. Teze 2011-2012:

6. Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar : Ordin 4925/8.09.2005: ROFUIP

One Response to “Biblioteca legislativa”

  1. Elena said

    Buna ziua,
    Anul viitor vreau sa-mi inscriu la scoala fetita si nu stiu de care scoala apartinem. Mentionez ca locuim pe strada Eroilor nr. 4, bl 14 A, Ploiesti.
    Va multumesc anticipat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: